Bättre koll - Mer pengar

Överblick hjälper dig att skapa en samlad bild över din hushållsekonomi och kreditkort. Du ser ekonomin som grafer längs en tidsaxel. Det blir lättare att förstå samband och planera. "Bättre koll" och "Mer pengar över" säger nöjda användare. Skapa konto

Gratis att använda

I gratis-versionen ingår funktionerna Budget, Kassabok med Bankimport, Jämför samt Rapporter. Skapa konto

I betal-versionen har vi ett samarbete med Qapitala. Använd din checkkredit efter behov och betala bara för det du nyttjat.

Nyheter

  • Enkät "Påverkar mina ekonomiska beslut"
  • Tjugo + en sajter som sparar stålar

Nyhetsarkiv

Vad våra användare säger

Överblick Imponerar med sin tydlighet.

Om konceptet Överblick

Version Överblick PLUS

Utöver funktionerna Budget, Kassabok med Bankimport, samt Jämför finns PLUS- funktionerna Tillgångar & skulder, Avtal samt Aktieportföljer. Beställ