Bättre koll - Mer pengar

Vill du också få bättre koll på din ekonomi och mer pengar över? Överblick är verktyget som hjälper oss konsumenter.

Koll på din ekonomi med Överblick

Se hur allt hänger ihop - Samla dina uppgifter om inkomster, utgifter, budget, tillgångar, skulder, avtal och aktier i Överblick. Se allt som grafer längs en tidsaxel. Det är skönt att ha överblick!

Finns siffrorna om din ekonomi hos Nordea, Handelsbanken, SEB, Swedbank, Skandiabanken, ICA Bank - Vill du samla dem och se grafer?

Kontoutdrag till graf

Med Överblick samlar och omvandlar siffror från din internetbank, kortbetalningar och saldobesked till grafer - Det hjälper dig planera framtiden!

Överblick är ditt eget kompletta hjälpmedel för att planera din - och familjens - framtid.

graf1

Överblick består av ett antal olika funktioner. Det är GRATIS att använda funktionerna Budget, Kassabok, Jämför och Rapporter. Och i begränsad omfattning även funktionerna Tillgångar & skulder, Avtal samt Aktie- & fondportföljer. Skapa ett användarkonto och prova - Under 14 dagar kan du fritt prova alla funktioner i verktyget och på det sättet bekanta dig med "konceptet Överblick". Efter provperioden på 14 dagar kan du givetvis fortsätta använda gratisvarianten alternativt teckna abonnemang för att fortsätta använda ALLA funktioner.

Målsättningen är att verktyget Överblick ska vara "ditt eget smarta och bekväma hjälpmedel för att lättare överblicka och aktivt styra din hushållsekonomi".

När man är användare av verktyget och kund hos Överblick Ekonomistöd får man tips, idéer och goda råd som främjar användandet av verktyget och en sund ekonomi.

Nöjda användare:

Välj det abonnemang som passar dig bäst